2012. július 25., szerda

JC'12 Tudástár - A Második Galaktikus Polgárháború

A galaxisban ezekre az időkre megerősödött fő hatalmak, a Galaktikus Birodalom maradványa, az Új Köztársaság – most már Galaktikus Szövetség néven – valamint a Chiss Birodalom volt. A Jedik, és főként Luke Skywalker és családja túlontúl sokszor avatkoztak be a galaktikus konfliktusokba úgy, hogy általában ők húzták a rövidebbet, vagy szinte rögtön célpontokká, különféle gyanúsítások tárgyává és bűnbakokká váltak; mindezek vezettek végül ahhoz, hogy Skywalker Mester függetlenítette a Jedi Rendet a Galaktikus Szövetségtől, és családja végleg egy új irány felé vezette a galaktikát – de sajnos nem úgy, ahogy azt Skywalker Mester remélhette volna. 

Koréliai Nebulon-B és a háttérben Centerpoint állomás
Míg a galaktika jórésze a Rajháború okozta rövid sokk után a Yuuzhan Vong háború sebeit foltozgatta tovább, az egyik, szinte teljesen érintetlenül maradt rendszere, a Corellia robbanásszerű fejlődésbe kezdett. Már meglévő erejét megsokszorozva azon fáradozott az Öt Testvér egyesült rendszere, hogy pénzügyileg és gazdaságilag egyaránt függetleníteni tudja magát a Galaktikus Szövetségtől. Függetlenedési kísérleteiket nem verték nagydobra, de eleget tettek ahhoz, hogy más, erősödő rendszerek fülében is elültessék a bogarat: ezen világok és a Corellia Rendszer egyesülésével létrejött a Konföderáció. Titokban a rendszerben hatalmas hadiflottát kezdtek el építeni, és ahogy a viharfelhők gyűltek a galaxis még a legutóbbi forrongás óta meg sem tisztult egén, úgy terjedt a Szövetségen belül egyre inkább a koréliai-ellenes hangulat is. A Centerpoint állomás felélesztése is napirendre került a lázongó rendszerben, és újra felvették a Contemplanys Hermihez fordulást. Hogy elejét vegyék az újabb pusztításnak, a Szövetség egy hadiflottát – a hajókon Jedik is tartózkodtak – küldött az idő közben Jacen Solo és tanítványa Ben Skywalker által végleg leleplezett hadsereg és a Centerpoint ellen. A flotta blokád alá vonta a rendszert. A koréliai erők sem jártak messze: és míg az űrben a koréliaiak oldalán megjelent commenori és a bothan seregek meglepetésszerű feltűnésével vad csaták kerekedtek, addig a felszínen Jaina Solo és Tahiri Veila – a Vong háború alatt „átalakult”, majd eltűnt, később visszatért Jedi tanítvány – vezetésével megpróbálták elfogni Saxan elnöknőt és Thrackan Sal-Solo hadügyminisztert. A felszínen a Jedik nem jártak sikerrel, és elfogták őket, azonban Jacen és Ben, akik az űrben teljesítettek küldetést az öt Jedi csapat egyikeként, sikerrel deaktiválták a nagy fenyegetést jelentő Centerpoint állomást. Ugyanebben az időben Luke Skywalker kiszabadította a felszínen fogságba esett Jediket, a szövetségi flotta pedig egy ügyes hadicsellel túszul ejtette a rendszer ötödik bolygóját, a Tralust: ezzel sakkban tartva a Corelliát; azonban a szövetségi haderő vezére is csávába került. Mindkét fél békét ajánlott, a tárgyalásokat pedig a Kuat rendszerben, a Toryaz állomáson tartották. Azonban nem mindenkinek állt érdekében ez a béke: Sal-Solo és a Sith Úrnője, Lumiya titokban szövetkezve, Lumiya vezetésével meggyilkolta Saxan elnöknőt, valamint Pellaeon admirális – mint a kuati rendszert birtokló, birodalmi erők tárgyaló fele – dublőrjét. A tárgyalások teljesen kudarcba fulladtak, és ezzel kezdetét vette a Második Galaktikus Polgárháború.

Jacen Solo útban a sötét oldal felé
Jacen Solo Han és Leia Organa Solo gyermekeként született Yavin után 9-ben, fontos emberek gyermekeiként testvérével, Jaina Soloval folyamatos veszélynek voltak kitéve. Az Erő átjárta a családot, és ez alól a két testvér sem volt kivétel. Tizenhárom éves korukban Yavin IV-i Jedi Praxeumba kerültek, ahol nagybátyjuk, Luke Skywalker kezdte el őket az Erő útjain vezetni. Tanulmányaik során számos alkalommal segítették az Új Köztársaságot válságaiból, veszélyekből való kikeveredésében. Sok évnyi tanulás után végül, fiatalabb, fiú testvérével, Anakin Soloval Skywalker Mester tanítványaivá váltak, de a későbbiekben ez nem tűnt elégségesnek ahhoz, hogy a kétségek közt őrlődő Jacen megtalálhassa a helyes utat. A Vong háború kitörésekor az impulzív Jacen rögtön a frontvonalakra vonult volna, de mégis önként vállalta, hogy a Myrkrre utazik, hogy egy titkos Jedi csapat tagjaként végső csapást mérjen a Vongok által rájuk küldött voxynokra, a királynőjük megölésével. A voxynok a vogok által genetikailag létrehozott faj voltak; a vornskr és az Erő-semleges vong világbéli fero xyn keverékei. Utóbbi nagy erénye, hogy az Erőben képes elrejtőzni a Jedik elől. A mesterséges állat gyorsaságával, adottságaival és mérgező savával képes volt felvenni a harcot a Jedi Lovagokkal: és ez volt minden feladatuk. Végül a Jedik, mindhárom Solo-gyermekkel az élükön a Baanu Rass organikus Vong hajón mértek végső csapást a voxyn klónozó központra és a királynőre, és bár Jacen halálra sújtotta a királynőt és végül győzedelmeskedtek, végzetes veszteségeket szenvedtek el. Sok más Jedivel együtt Anakin Solo is meghalt, hogy az akció sikerrel zárulhasson; halálát a vele közeli kapcsolatokat ápoló Tahiri Veila is megszenvedte – Tahiri nagy segítségére volt a csapatnak, mivel a korábbi Vong fogságában teste vong átalakításokat szenvedett, és képes volt megérteni az ellenség nyelvét.

Jacen Solot azonban elfogták, és a Vongok fogságában volt közel egy évig. A fogsága alatt Vergere, egy régi Jedi Mester, aki még Yavin előtt 30-ban tűnt el a Zonama Sekotot keresve volt egyszemélyben mentora és kínzója. Vergere hosszasan – néha hetekig – és módszeresen át akarta itatni, részévé akarta tenni Jacent a vongok fájdalom-kultúrájának. A kínszenvedések során Jacen lelke sokszor megtört, és bár Vergere a yuuzhan vongokkal volt, érezte Jacenben az Erőt és a képességet valami nagyhoz. Kapcsolatok átalakult, és végül odáig jutott, hogy együtt szöktek meg a vong fogságból, és csatlakoztak újra a háborúhoz. Végül Jacen tett pontot a konfliktus végére, meggyilkolva Shimrra Jamaanet, a Yuuzhan Vong vezérelmét. A végső csatában Vergere feláldozta magát, hogy megmentse Jacen életét, akiben hatalmas erők munkálkodtak már ekkor. Solo, a kínszenvedéseitől és a tanítások jellemformáló hatásaitól vezérelve hosszú évekig különféle Erőhasználó szektákat látogatott meg, hogy az Erő aspektusait tanulmányozza.

Szövetségi Őrséges katonák
A Második Galaktikus Polgárháború kitörésekor, mikor Aidel Saxant meggyilkolták, a merénylő nyomába eredt Jacen és Ben Jacen korábbi tanítványával, Nelani Dinnel akadtak össze a Lorrdon. A bolygón kutakodva végül ráakadtak Brisha Syo-ra, más néven Lumiya, a Sötét Úrnőre. Lumiyát kezdetben nem gyanúsították, mivel elárulta nekik, hogy az igazi tettes Darth Vectivus, akit egy aszteroidán értek utol. A négy Erőhasználó szétvált, és míg Ben és Nelani Erő-szellemekkel küzdött, Jacen és Lumiya Vectivus-szal, egy a nő által létre hozott látomással küzdött. Lumiya elmondta Jacennek, hogy őt Vergere tanította ki, hogy befejezze Jacen Solo képzését. A Sötét Úrnőnek egy baljós jövőképpel sikerült áttérítenie Jacent a sötét oldalra, aki végül megölte Nelani Dinnt, és kitörölte Ben Skywalker memóriáját, hogy Lumiyával eltűnhessenek a kíváncsi szemek elől. Így lett Jacen Solóból Darth Caedus, Lumiya tanítványa. Egy évnyi bujkálás után visszatért a polgárháborúba, mint Darth Caedus és megtett mindent, hogy a Jedik, a családja és a Szövetség hanyatlásnak induljon. Caedus megszerezte Coruscant, és Galaktikus Szövetség vezetését, mondván hogy a Sith ismét rendet teremt majd a káoszban, ami akkor a galaktikát uralta. Válaszul Luke Skywalker megalapította a Jedi Koalíciót, mely az Új Jedi Rendből, a Szövetségből kilépett néhány világból, a Bendő Irreguláris Flottából, a mandaloriakból, wukikból és később a Birodalmi Maradványból tevődött össze. Célja, hogy eltávolítsa a Darth-t pozíciójából, és békés véghez vezesse a Polgárháborút. Caedus irányítása alá vonta a Galaktikus Szövetségi Őrséget is, egy titkos rendőrséget, melynek eredeti, korábbi feladata Coruscant színfalak mögötti megvédése volt, Jaina Solo vezetésével. Az Őrség segítségével számos háborús bűnt hajtott végre Caedus – internálás, gyilkosságok, az erőszak-kormányzás számos formája – és a szervezet nagy szerepet játszott a Sötét Lord rendőrállamának létrehozási kísérletében.

A galaxisban soha nem látott véres polgárháború dúlt. Világok dőltek romba, miközben a Jedi Koalíció a Kuatnál és a Kashyyyknál fájó vereségeket mért a Konföderációra. Az végül annyira meggyengült – szinte már csak a háború során folyamatosan tevékenykedő bothan kémek, kommandósok és orvgyilkosok voltak ütőképesek náluk – végleg elveszítve Centerpoint állomást is, hogy a Caedus vezette Galaktikus Szövetség térdre kényszerítésének érdekében összeállt a Koalícióval.

A végső csatákban Lumiyát, Caedus Mesterét Luke Skywalker ölte meg, Caedus később véget vetett Mara Jade Skywalker, majd Pellaeon Admirális életének, megkínozta Ben Skywalkert, akit korábban a tanítványának szánt és a Szövetségi Őrségben fontos pozíciót adott neki, valamint számos helyen pusztított még, válogatás nélkül. A sötét oldalra állította Tahiri Veilát is, tanítványává fogadva őt. Az utolsó harcban Caedus testvérére támadt, a párbajban pedig Jaina Solo, aki korábban még a már Mandalore Boba Fettel is összeállt, hogy Caedus nyomára bukkanhasson, halálra sújtotta a Shedu Maad fölött, az Anakin Solo csillagromboló fedélzetén.

Natasi Daala
Darth Caedus közbenjárásával a Galaktikus Polgárháború igencsak elmélyült. A szembenálló felek – a Szövetség, a Birodalmi Maradvány és az Öt Testvér – folytonos macska-egér harcot játszva rombolták a galaxist. A harcok vége felé a Jedik visszaszerezték Coruscant irányítását, és a Birodalmi Maradvány vezető posztjára ültették Jagged Felt, a Szövetség vezetője pedig Natasi Daala lett. A harcok lezárása után a meggyengült Konföderáció vert helyzetében sem volt hajlandó csatlakozni a Koalícióhoz. Így tett azonban a Birodalmi Maradvány és Hapes is. 43 évvel Yavin után Daala, látva a helyzet kiélezettségét, összehívta az Egyesítési Csúcsot. Tárgyalássorozatok kezdődtek a Coruscanton, ahol vérre menő vitákban igyekeztek egyfelől megteremteni az egység alapjait, másfelől rámutatni a rövid, de pusztító háború felelőseire. Caedus miatt, mivel ő is Erőhasználó volt, a galaxis közvéleménye már eleve a Jediket, és legfőképpen Luke Skywalkert vádolta, amiért a Rend és családja, látszólagos függetlenségük ellenére túlságosan beleavatkozott a galaktika ügyeibe, és ezzel háborúba sodorta azt. Caedus, múltja és ámokfutása remek táptalajt adott ehhez a gondolatmenethez. Skywalkert végül elfogták, majd Daala kezdeményezésére száműzték a Szövetségből. Az Egyesítési Csúcs pedig egy időre békét hozott a felek között.

A Jedi Rend megbecsülése ezekre az időkre igencsak mélypontra zuhant. Szerepük a háborúhoz vezető úton, és a csatákban megkérdőjelezhetetlen volt. A galaxis népei méla undorral válaszoltak, ha meghallották a szót: Jedi, és nem szívesen látott vendégek voltak eztán jó ideig bármely világon. A Jedik a háborúban megtépázott Ossusra, mintegy kisebb száműzetésbe vonultak. De egyesek jól látták, hogy a Jedik Ereje fontos kelléke egy-egy szövetség vagy állam irányításának. Jagged Fel, az Egyesítési Csúcstól magát végül függetlenítő, de békés Birodalmi Maradvány frissen megkoronázott Császára is ilyen ember volt, akiben felvetült a gondolat Birodalmi Jedik létrehozására.

1 megjegyzés:

  1. Szép összefoglaló. A Solo/Skywalker család mindenben benne van, Dárkulnak, lájtulnak :D

    VálaszTörlés