2011. október 11., kedd

Star Wars tudástár - Arkániaiak

Az arkániaiak az emberekhez igen hasonló faj voltak és főként az Arkania nevű bolygót éltek, noha nem innen származtak. Magukat az evolúció csúcspontjának tartották, így sokan közülük igen arrogáns magatartást tanúsítottak. Eredetileg ők is emberek voltak, de a bolygón lévő kristályok hatására mutálódtak. Bőrük fakó lett, hajuk kifehéredett, de mégis a legjelentősebb változás a látásukban állt be. Retinájuk átalakult, a pupillájuk eltűnt, kívülről csak csupasz szemfehérje látszódik. Ezekután azt hihetnénk róluk, hogy vakok, de ez nem teljesen igaz. Képesek voltak infravörös tartományban látni és a szemük érzékeny volt az erős hőre és fényre. Persze jól megvoltak sötét és hideg bolygójukon, de amikor más világokra utaztak, amelyek fiatalabb, forróbb nap körül keringettek, sokuk kénytelen volt speciális védőszemüveget hordani. A legtöbb arkániainak négyujjú kézfeje volt, karmokkal.
Az arkániai tudósok már évezredek óta szakértői voltak a genetikai manipulációnak, így a Mandalóriai háborúk idejére a faj több alfajra szakadt, ezért meglehetősen nehéz volt megállapítani, hogy tulajdonképpen mit is jelent az alap arkániai faj. Nem volt jellemző rájuk, hogy kibernetikus végtagokkal, szervekkel lássák el magukat. Ők inkább a genetikai manupulációkhoz fordultak, hogy egy felsőbb fajjá emelkedjenek.

Az Arkánia eredetileg egy lakatlan világ volt, mely az ősi Sith Birodalom fennhatósága alá tartozott. Félreeső helyzete miatt döntött úgy Veeshas Tuwan BBY 6900-ban, hogy létrehoz itt egy könyvtárat, melyben felhalmozza az eddig összegyűjtött sith tudást. Egy hatalmas hegy gyomrába vájatott ősi alagutakat és katakombákat, hogy elrejtse a világ elől a féltve őrzött tanokat.

Azonban Naga Shadow száműzetése után kitudódott a könyvtár létezésének híre és a Jedi Tanács az Arkániára küldött több mestert, hogy semmisítsék meg Tuwant és a sith tanokat. Miután a könyvtár elpusztult és az alagutakat berobbantották, a bolygó újfennt elvesztette jelentőségét és több ezer éven át ismét lakatlanná vállt.Mikor a Jedik tudomására jutott, hogy a Sötét Oldal megint mozgolódni kezdett úgy döntöttek, Jediket küldenek ki, hogy figyeltessék velük azokat a helyeket, ahol a Sithek egyszer már megvetették a lábukat. Így jutott Arca Jeth mester az Arkániára. Ő megtisztíttatta a sötét katakombákat és a régi könytár bejárata felett egy Jedi Akadémiát alapított, ahol később olyan nagy Jediket képeztek ki, mint Ulic Qel-Droma, Cay Qel-Droma vagy Tott Doneeta. A Jedikkel együtt telepesek is érkeztek, akik bányákat és városokat alapítottak. Ők voltak a ma arkániaiaknak nevezett nép elődei.

Úgy tartották róluk, hogy az Arkániáról származtak, de tény, hogy ők nem voltak mindig ennek a bolygónak a lakói, csak hát számtalan generáción át lakták be ezt a planétát, így a sajátjuknak tekintették. Bányáikban számos drágakő fordult elő jelentős készletekben, nem csoda hát hogy külkereskedelmük virágzásnak indult, s hamarosan bonyolult hálozatúm hatalmas városokat építhettek ki. A Régi Köztársaság idején a Jedik az erről a bolygóról származó kristályokat használták fénykardjuk elkészítéséhez. Az Arkániának ezek az ásvány kincsek a fő kiviteli árucikkei voltak, melyeket sikeresen adtak el a többi világban. A Nagy Sith Háború azonban ezen a bolygón is végigsöpört és az Arkánia nagy részét elpusztította. Csak évszázadokkal később kezdett ismét benépesülni ez a fagyos világ, de régi fényét és szépségét már nem tudta újfent elérni.

A Mandalori háború alatt a bolygó továbbra is benépesített volt és az ottlakók létszáma folyamatosan nőtt. Ezidőtájt kezdtek az arkániaiak mutálódni. Az Arkánián található kristályok hatására a népesség kinézete lassan, de határozottan kezdett megváltozni. Kezdetben üldözték ezeket a "mutánsokat", de mivel egy idő után egyre több felé kezdtek felbukkanni, végül alább maradtak az ellenségeskedések. Pár ezer év alatt a bolygó teljes lakossága mutálódott, melynek köszönhetöen létrejött az az emberi alfaj, amelyet ma arkániaiként ismerünk.

A bolygó fővárosa Adascopolis, melyet vulkánilag aktív helyre építettek így látva el a várost hővel és energiával.

Galaxis-szerte ismerték őket, beburkolódzó tudósaik, génmanipulációs kísérleteik miatt. Sőt, sokan úgy tartották, hogy az arkániaiak felelősek számos új faj megjelenéséért. A más fajokkal való kísérletezéseik igaznak bizonyultak. A legkoraibb ilyen törekvésük eredménye képpen alakult ki a xexto fajból a quermian nevű faj úgy BBY 17000 körül. Bár ezek után hanyagolták etéren a kísérletezést, mivel tartottak a Köztársaság esetleges jogi eljárásaitól, a quermian faj egy évezreddel később a Galaxis többi intelligens fajai közé emelkedett.

A legismertebb arkániaiak között ott volt Arca Jeth, egy Jedi, aki BBY 4030-tól a kor számottevő eseményeinél ott volt, mint a Lorell Raider-ek legyőzése, Freedon Nadd féle felkelés, és végül a Krath féle szekta visszaverése. Az arkániaiak következő jelentős beavatkozása a politikába a Mandalóriai Háborúk alatt történt, mikor a bolygó Ascada BioMechanikai Szervezete megvalósította a Black Harwest projektet, amelyet Lord Arkoh Adasca indított el abból a célból, hogy több hatalohoz jusson (kísérletezés az Exogorth fajon – aszteroidákban élő hernyók).

BBY 490-ben elkezdtek kísérletezni a kevésbé fejlett Yaka fajon, akiknek módosított példányait a bolygóra is betelepítették. A céljuk az volt, hogy elősegítség a faj természetes fejlődését, ám emiatt sokan kritizálták az arkániaiakat, sőt a kormány (Arkaniai Domínium) ellen maga a nép is felszólalt. A kísérletek során jelentősen megnövelték a Yaka egyedek intelligenciáját, ugyanakkor mindenestől eltörölték azok érzelmeit. A botrány BBY 50-ben csúcsosodott ki. Egy csoport száműzött arkániai tudós, akik ellenezték a Yaka faj fejlődésébe való beavatkozást, egy egész kiborg-hadsereget épített, hogy megdöntse az Arkániai Domíniumot. Azonban a puccskísérlet megbukott és kirobbant egy bolygóméretű polgárháború, melyben részt vett Mace Windu, Aqinos és a Vaslovagok is a Domínium oldalán. Véres harcok árán azonban sikerült visszaállítani a Domínium dicsőségét.

A Klónháborúk előtt sok erőérzékeny arkániai csatlakozott a Jedik rendjéhez. Közülük is a leghíresebb Serifa Altunen volt. A Klónok Háborújának kitörése után nem sokkal visszatért szülőbolygójára, mert undorítóan hatottak rá a csatamezőn látottak. Igyekezett az Arkániát semlegességben tartani. Mikor Obi-Wan és Anakin Skywalker felkereste őt, mondván térjen vissza a rendbe, ő visszautasította őket. Nem akarta a bolygót háborúba vinni. A 66-os parancsot követően azonban a Jedik eltűntek a planétáról. A néhai akadémiának mára csak a romjai találhatóak meg, teljesen elpusztították.

A Birodalom felemelkedése után köztudott volt, hogy sok arkániai tudós dolgozott Wilhuff Tarkin Nagymoff és Zaarin Admirális titkos laboratóriumaiban. A Felkelés éveiben sokan okolták az arkániaiakat, amiért azok felelősek voltak a bio-fegyverek elterjedéséért a Klónháborúk alatt. Az Új Köztársaság létrejöttekor a népről kialakult hiedelmek odáig fajultak, hogy az arkániaiak nem csatlakozhattak az új kormányzáshoz.

A legmeghatározóbb jellemvonásuk a gőgösségük volt. Ennek köszönhetően alakult ki az a felfogásuk, hogy ők az evolúció csúcspontja. Arrogánsak és tartózkodóak voltak másokkal szemben, mivel magukat egy magasabb rendű fajnak tartották. Még azok is a Galaxis legintelligensebb fajának tartották az arkániait, akiknek valamelyest mérsékeltebb volt a felfogásuk. Emiatt igen magabiztosak voltak képességeiket illetően.

A bolygójukra érkezők gyakran megtapasztalták a faj ezen kibírhatatlan vonását, persze csak akkor, amikor az adott arkániai egyáltalán elismerte, hogy létezik olyan faj, mint amilyen a látogatója, egyébként nem történt meg a találkozás. Ez az arogancia egyfajta sorompót jelentett a látogatók számára, akik esetleg saját bojgójukon már találkoztak arkániaival, ugyanakko az óvatosabbak előre felkészültek a legrosszabbra, amikor az Arkániára tartottak. Az udvariatlanság mélyen megsértette az arkániaiakat, amikor pedig ez bekövetkezett, a sértő fél minél hamarabb vissza kellett vonja a szavait, ha jót akart. Amikor egy arkániait megsértettek, az ócsárolni kezdte a másikat, amint az távozott. Bocsánatról meg szó sem lehetett. Sőt, egyes esetekben bezárták az illetőt, a hajóját visszatartották nyílt fenyegetés gyanánt. Ám még ilyen helyzetekben is volt esély a „megváltásra”, ám ha ekkor is elbuktak, akkor csak még nagyobb lett a sértődés. Ha meg sikerrel járt az illető, akkor még ajándékot kellett vinnie a megbántott Arkaniannak, őszintesége jeleként.

Nagyra tartották a tudást és a kutatásokat, amivel együtt járt, hogy az arkániaik közül sokan tanult, szakképzett tudósok, akadémikusok voltak. Hatortalan aroganciájuk, elhatározottságuknak köszönhetően olyan kutatásokat irányítottak, amelyek könnyedén ütötték a Birodalmi szintet. A birodalmiak mindig igyekeztek elérni hasonló eredményeket, mivel számos kutatásuk több generáció munkáját emésztette fel. Persze nem feledkezhetünk meg az arkániak jelentős vagyonáról, ami lehetővé tette, hogy ilyen eredményeket érjenek el.
A génmanipulációs technikáikkal nem csak más fajok evolúciójába avatkoztak be, hanem az arkániai fajnak számos alfaját hozták létre, ilyenek voltak a munkások, amelyeket például kifejezetten bányászatra fogtak be. Ezeknek a munkásoknak ötujjú kézfejük volt, egyes fajtáknak hegyes fülük, és különös szemük (íriszük színe nagy kontrasztban állt a szemgolyó színével). Ilyen fajták például Zadawi, Gorman Vandaryk és Jarael, őket mind alsóbbrendú fajnak tekintették a „tiszta vérű” arkániaiak.

Ezt a nyelvet tekinthetjük az arkániaiak anyanyelvének. Gyermekkorban azonban a gyerekek megtanulják a Galaktikus Közöst is, de egymás közt általában az arkániait használják. A nyelvnek több dialektusa is létezik, ezeket legtöbbször a bányászok használják. Könnyen megismerhető a nyújtott szóhasználattól, ezért úgy hangzik, mintha rétestésztát nyújtana az illető. Az alap arkániait sokkal könyebb elsajátítani, rövidebb szavakat használnak és a hangsúlyozás is hasonló a Közös nyelvéhez.

Példa szavakra: Perero/perera - idősebb személyt jelent (a pererot férfira, míg a pererat nőre használják), edessa - győzelem.

Fórumunkon is találkozhattok arkániaiakkal, például Eril Zarawe Jedi Lovaggal vagy nem játékos karakterével, aki szintén Jedi, csak éppen szürke, Ashulare Shade-del.

A fent lévő adatok a Wookieepediáról származnak, köszönet Erilnek, aki küldött némi plusz infót!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése