2011. szeptember 23., péntek

Star Wars Tudástár - Coyniták

Erről a fajról szinte semmit sem lehetett tudni nemhogy a filmekből, de még a regényekből, képregényekből sem. Részletesebb leírásuk a Star Wars: Adventure Journal lapjairól olvasható, amely egy több kötetes RPG lap volt 1994 és 1997 között.
Magam is egy, a Külső Peremen túlra eső bolygóról olvasva bukkantam rájuk a wookieepeedián.
Nem kifejezetten Star Warsos alakok, inkább illenének egy fantasy történetbe, mintsem egy scifi világba. De mivel szerepjátékosként igyekeztem olyan helyeket, népeket megcélozni, amelyekről csak nagyon kevés infó van, a coyniták így igencsak érdekeseknek bizonyultak. Talán megéri ellátogatni hozzájuk, jobban kiismerni a szokásaikat, hagyományaikat. Ha meg több izgalomra vágyik a játékos, megkockáztathat ujjat húzni velük, bár én azt nem ajánlanám. De hadd döntse el ezt mindenki magának.
Coyniták
A coyniták megtermett, erős humanoidok voltak. Finom arany, fehér vagy fekete szőrzet borította az egész testüket. Fejüket bozontos sörény koronázta, csontos homlokukon tarajszerű kinövések voltak szemöldök gyanánt. Előreugró áll, széles orr, mélyen ülő szemek jellemezték őket. Ujjaik karmokban végződtek.
Akár kétszázötven standard évig is elélhettek, de harcos mivoltuk miatt az átlag életkoruk úgy ötvenhárom standard év volt. Húszas éveik elején érték el teljes kifejlettségüket.
A coyniták úgynevezett var'sairkban születtek, (kisebb csoport, családok nevei esetén nagybetűvel írandó), azaz egyszerre ketten vagy akár hatan, mind ugyanazon neműek.

Társadalmi felépítés és kultúra

Saját nyelvük a Coyn volt, de megtanulták a basic-et vagy szükség esetén bármely más nyelvet. Katonás jellemükről, ósdi, páncélos kinézetükről hamar fel lehetett ismerni őket.

Társadalmi rendszerük alapját egyfajta kasztrendszer jelentette. Bár a Coyn volt az otthonuk (Ugyancsak az Elrood szektor bolygója, a Coyn rendszerben), ezt a hierarchikus rendet magukkal hozták a Halbarára is, amennyire lehetett.

A népet egyetlen uralkodó vezette, akit En'Tra-nak hívtak. Ő hozta az összes fontosabb döntést.
A főbb nemeseket Ag'Tra-nak hívták. Szám szerint huszonkilenc Ag'Tra felelt az En'tranak és mindenik Ag'Tra alá tartozott ötvennyolc Kroyn (kiváló harcosok, akik kiérdemelték ezt az igen megtisztelő kitüntetést). Mindenik Ag'tra küldött egy Kroynt a sajátjaiból, hogy az személyi testőrként szolgáljon az En'Tra-nak, így az uralkodónak összesen harminc személyi testőre volt (huszonkilenc az Ag'Traktól és egy a saját családjából).
A nemesi családok nagyrészt már több ezer éve viselték ezt a nemesi rangot, minden pár száz évben új család csatlakozott a nemesi rendhez az En'Tra rendeletére. Hasonló módon, az En'Tra szavára vissza is vonhatták a nemesi címet bármely családtól, ám ez sosem történt meg, mivel ezek a családok feltehetőleg összefogtak volna más, a királyi családdal rivalizáló kitaszítottakkal és forradalmat robbantottak volna ki. S bár néhány En'Tra a történelem során eléggé szilárdnak érezte kormányzási erejét egy teljes fokú polgárháború visszaverésére, mégis szükség volt bevezetni egy erre vonatkozó törvényt, az úgynevezett En'Tra'Sol-t, azaz a Királyi Törvényt, amelyet előtt minden coynitának be kellett tartania.

Az En'Tra'Sol egy rendkívül szigorú kód volt, gyakorlatilag megtiltotta a coynitáknak a gyengeség bárminemű kimutatását. Az elsődleges példa erre a háborúkra vonatkozott, itt szó szerint tiltott volt a félelem, gyávaság kimutatása. Bár az ügyek elsimítását, a színtér mögötti cselszövést kizárta a coynit életszemlélet, a nemesek számára megengedett volt a huzavona kényes helyzet esetén, sőt, voltak háborúk, amikor a rivális nemes családokkal szemben ez jelentette az egyetlen utat a győzelemhez. Ugyanakkor ha ezek a cselszövések nyilvánosságra kerültek, a bűnös nemesi családot lefokozták af'harl-lá, amely az En'Tra'Sol törvény megszegőit jelezte, akik társadalmi elhelyezkedésüket, megélhetésüket vesztették el ezen lefokozás által. A legtöbb coynit inkább meghalt volna a csatatéren, mintsem af'harl-lá fokozzák, mivel ezeket a törvényszegőket mind egy szálig levadászták és megölték, vagy rabszolga sorsra juttatták.

Az En'Tra'Sol szerint a sörény hossza közvetlenül kapcsolatban állt a társadalmi pozícióval. Minél elismertebb, sikeresebb volt egy harcos, annál hosszabbra hagyta a sörényét. A sörény típusa is meghatározó volt, főként az Ag'Trákra és a nekik esküt tévő coynitokra volt jellemző.
A coynitok értékelték a hosszú hajat, mivel ez az ő kultúrájukban a képzett, kitüntetett, elismert harcosokat jellemezte. A hosszú hajú és szőrzetű idegeneket (mint például a vukikat) igen tisztelték. A kopasz vagy szőrtelen látogatókat eltorzult jövevényeknek tekintették.
A coynitokat a családjuk és a rokonság iránt érzett erős ragaszkodás jellemezte.
A neveik nem pusztán szavak voltak, hanem történetek. A tárgyak, helyek vagy személyek neveinek szó szerinti, gondos fordítása feltárta az adott tárgy, hely vagy személy múltját. Minél hosszabb volt a név, annál inkább megbecsült volt a nemesi család. Persze nem használták folyton a teljes nevüket, csak akkor, amikor meghatározták, hogy ki van magasabban a társadalmi létrán (első találkozásokkor stb.). Az idegenek szokásaihoz igazodva megengedték a jövevényeknek, hogy rövid nevükön szólítsák őket, de csak azután, miután az illető kellő tiszteletet tanúsított irányukban. Ilyen esetekben a tiszteletlenség megbocsáthatatlan sértésnek bizonyult.
A névben szereplő nagybetűk által megnevezett tárgyak és egyebek tiszteletet követeltek meg, míg a kisbetűkkel írtakat általában összefüggésbe lehetett hozni a kitaszítottakkal, azaz az al'harlokkal.
A coynitok nagy tiszteletben tartották a Jediket. Egyenesen lenyűgözőknek. Sosem kételkedtek abban, hogy a Jedik nagyszerű harcosok, saját becsület-kódexszel, ami az övéktől különbözik. Bár a tény, hogy a Jedik mindig békés megoldásra törekedtek és erőszakot kizárólag kritikus helyzetekben alkalmaztak, s főként ez a kettősség felfoghatatlan volt a számukra, a Rendhez való viszonyulásukat ez nem befolyásolta.

Történelem

Réges-régen a Coynit faj kihalásra volt ítélve. Egy coynit, akit Toral-nak hívtak, a legerősebb és legbefolyásosabb tagja klánjának, egyesíteni kezdte a coynitokat bolygó szerte, békét és biztos jövőt hozva a bolygóra. Végül egyesítette az összes coynit klánt, betiltotta a biológiai fegyverek használatát és ő lett az első En'Tra. Ő hozta létre az En'Tra'Sol kódot, amely a későbbi coynit társadalom alapkövévé vált.

Toral fia, Arl'Toral követte apját a trónon, folytatva a küldetését a béke fenntartására.

A Birodalom évei alatt az Ag'Tra tagjai kétfelé húztak a hovatartozásukat illetően. A huszonkilencből kilenc birodalompárti volt, öt lázadópárti, a maradék tizenöt pedig semleges. Zal Tuag Th'Trar nevű Ag'Tra a lázadókat támogatta, míg Zal Afreg Kt'Aya a Birodalmat.

A Halbara bolygóról, ahol szintén élnek coyniták, további infók itt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése