2011. július 9., szombat

Jedi Camp 2011 Tudástár - A Köztársaság és a Sith

A Sith győzelme, ha nem is végérvényesen, de közel teljes volt. A Köztársaságnak, még ha új vezetőt is kellett megszavaznia hozzá, nem maradt egyéb választása, mint visszahúzódni, és megvédeni, azt, ami megmaradt. A megfogyatkozott, szétzilált flották így aztán kivonásra kerültek, és fokozatosan visszaindultak a Magba.

Az evakuáció ütemszerűen történt, a hadsereg kisebb csapatokban indult el, a hátramaradt embereket felszedve, avagy, ha kellett, mentőakció keretében kimenekítve a bolygókról. Mindeközben a Sith elsöprő erővel támadt, felmorzsolva azt a kevés ellenállást is, amely a kancellári utasítás után hátramaradt. Elszeparálták a köztársasági erőket, és a már egyébként is összehangolt támadásra képtelen bolygókat egyesével kebelezték be.

A meghódított világok felett Sith hadurak vették át az uralmat, és kényük-kedvük szerint irányították azt. Néhányan elnyomva a lakosságot, kiskirályokként uralkodtak, kiélvezve a hatalmat, amit megszereztek, mások egyszerűen leigázták és fogságba vetették az embereket, és voltak olyanok is, akik győzelmet győzelemre halmozva, a pusztítás örömét hajszolva jártak rendszerről rendszerre. Az egyik ilyen hadúr Vin Doesel volt, akinek a neve legalább annyira ismert volt, mint magáé a Jedi Kancelláré, épp csak övé különös kegyetlensége miatt.

A harcok ezen a ponton akadtak meg, mert bár a Sith uralta a galaxis zömét, nem maradt elegendő ereje arra, hogy megtámadja a Magot, hiszen fenn kellett tartania az uralmát a megszállott rendszerek felett, és sakkban kellett tartania a Köztársaságot is, hogy az ne tudjon visszavágni. Néhány hadúr ezért úgy határozott, hogy a legyőzött Jedik maguk mellé állításával, és új Sith lovagok képzésével növelik majd erejüket. Míg más Sith haduraknak egészen más elképzelése volt...

2 megjegyzés: